وقتی که بیشعوری در مقیاس وسیع ظهور می یابد …!

هیچوقت تو آینده م این صحنه رو متصور نبودم که انقدر سطح و ارزشم بیاد پایین که

برنامه زندگیم بیفته دست یه سری آدم به ظاهر روشن فکر که برای حق و حقوق

واقعی خودم هم تعیین تکلیف کنن و واسه چیزهایی که تکلیفشون مشخصه و جزو

حقوق من محسوب میشه، تصمیم گیری کنن.

 

حالا همین حرفها رو هم بشنون،

میگن برو ۱۰ جای دیگه بپرس ببین همچین حقی میدن بهت؟؟؟

برو بپرس ببین شرایط اینطوریه ؟؟  محیط اینطوریه ؟؟  اخلاق اینطوریه ؟؟

 

مثل اینه که تو یه شهری که همه به خانوما زور میگن، بری از حق زن بودنت دفاع کنی.!

اگر دفاع کنی و صدات دربیاد، یه سری آدم متعجب و انگشت به دهن، از این خونه به

اون خونه پاست میدن که برو ببین کجا زور نمیگن؟؟؟

نمیخوای؟؟؟ برو بمیر !!!

 

یعنی واقعا فکر نمیکردم این جامعه منو به روزی بندازه که مجبور شم برنامه زندگیمو 

 بدم دست یه مشت آدم …?! که برام تصمیم بگیرن و هر جور که میخوان من و با

برنامه هاشون بازی بدن 

 فقط بخاطر اینکه وقتی حالشون خوب میشه و حس شیطنت و مردم آزاری شون گل

میکنه، شاید دیواری کوتاه تر از من و امثال من نیست !

 

مشکلم طرز فکر نادرست اونا نیست 

مشکلم این جامعه س که به یه سری آدم بی لیاقت، انقدر حق و حقوق بیجا و

نامربوط داده که حرفی برای گفتن من باقی نمیزاره

مشکلم این جامعه س که وقتی با ساز یه دسته آدم همساز میشه، حق تصمیم گیری

و حقوق و حتی شهروندی رو از بقیه میگیره !

یک جور که این حق رو پیدا میکنن که یه زور مطلق رو مثل پتک بکوبن سرت و بگن

میخوایم ببینیم عکس العملا چیه !!!

فقط به همین دلیل کوچیک!

 

یعنی واقعا متاسفم برای این انگیزه ها

واقعا متاسفم برای گوگل کوچکی که میخواد دست آدمهایی راه اندازی بشه که

آدمهای دور و بر رو در حدی نمیبینن که حقوقی براشون قایل بشن

متاسفم که تو همچین موقعیتی قرار گرفتم

متاسفم که با اون همه انگیزه درس خوندن و عشق به مدرسه و دانشگاه،

انقدر از نظر علمی خودمو بالا نکشیدم

که تو جایگاهی باشم که من رو ملعبه ی دست خودشون قرار ندن و وجودم بدون این

حواشی چرت و پرت، براشون مفید باشه

متاسفم که امروز در حدی هستم که میتونن به راحتی برای نبودنم جایگزین خوبی پیدا کنن

 

من پر از انگیزه بودم 

پر از انگیزه های خوب

با هر پیشرفتی چشام برق میزنه و خوشحالم

ولی برای کی مهمه ؟ 

 

حتما جایگزین های خوبی برای من هست

جایگزین هایی که انقدر مغرور نباشن که با اینجور به بازی گرفته شدن ها، انقدر زیاد بهم بریزن

برای هیچکس

برای هیچکس

فقط برای خودم متاسفم !

پاسخ دهید