این رشته سر دراز دارد

کلا یه عقیده ای دارم و اونم اینه که هیچوقت سعی نکن یه چیزی رو زیاد از حد انجام بدی

یا زیادتر از حد معمول بدونی!

حتی زیادتر از معمول محبت نکن!

تجربه نشون داده

هیچوقت پیش نمیاد که لطف های زیادتر از زیادی

نتیجه خوبی داشته باشن

وقتی زیاد خوبی کنی

توقع بیجا بوجود میاری

و وقتی زیادی میدونی

ممکنه چیزایی بدونی که دونستنش ناراحت کننده باشه

پس هی سعی نکن به زور حدس بزنی

 

—————————————————————————————-

امروز دوباره یکی زنگ زد

آمار داد!

گفت فلانی و میشناسی؟

گفتم اره

همونه که اون بردتش

گفت گفتن فلان شهر

فلان کارخونه

فلان اداره

گفت…………………………..

گفتم ول کن

همه اینا رو میدونم خودم

همش اراجیفه بافتن به هم

این رشته سر دراز دارد

تموم نمیشه لامصب

اعصابم بهم ریخت اصن

حال خوبی داشتم امروز

گند زده شد بهش!!!

———————————————————————————————-

میخوام استارت یه دوره جدید رو بزنم

اصن یه دندگی که من در گوش کردن به حرف دلم دارم رو والا هیچکی ندار ه

امروز روز جهانی رئیس بود

پاسخ دهید